Početna / Jagoda Radojčić

Jagoda Radojčić

Beskonačna sukcesija

Iako je prošlo 14 godina od potpisivanja Sporazuma o sukcesiji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno jedanaest od kad ga je ratificirala i Hrvatska kao posljednja među novonastalim državama, izgleda kako se podjeli imovine bivše države ne nazire kraj. Sporazum koji je zaključen u Beču 29. lipnja 2001. godine, stupio je …

Više... »

Populizam i totalitarizam

Iako populizam uz povremene prekide sigurnim koracima nadire već nekoliko desetljeća i na političku scenu Balkana, riječ je o političkom modelu poznatom još od antičkih vremena. Mada u ovom trenutku postoji veći broj znanstvenih sistematizacija različitih vrsta i podvrsta populizama, najveći broj autora je suglasan oko toga da je riječ …

Više... »